هدف از استارت آپ والکس ، ایجاد بازار باز مالی همراه با نوآوری و کمک به کسب و کارهای ایرانی برای جهانی شدن است. تیم والکس از افراد پرانرژی و باهوش و فعال تشکیل شده است و برای پیشرفت های بیشتر دنبال افرادی است که عاشق چالش و یادگیری باشند. اگر شما هم علاقه مند هستید تا عضوی از تیم ما باشید می توانید رزومه خود را به آدرس ایمیل jobs@wallex.market ارسال کنید

مهارت های مورد نیاز

Software Engineer(PHP)

 • Expert knowledge standards-compliant HTML & CSS (esp. Bootstrap), JavaScript (esp. jQuery) and Responsive (RWD) techniques and methods
 • Expert knowledge of PHP , MySql & Laravel Framework
 • Experience with API integration
 • Experience with Microservice architecture
 • Good knowledge of Queue systems (RabbitMQ, etc.)
 • Good knowledge of Memcached, Redis
 • Good knowledge of version control workflows and tools (preferably Git)
 • Fluent in English (reading)

 • Software Engineer(Node.js)

 • Expert knowledge of Node.js & Express Framework
 • Experience with Progressive JavaScript frameworks (Vue, React, etc.)
 • Expert knowledge of API integration
 • Experience with Microservice architecture
 • Good knowledge of Queue systems (RabbitMQ, etc.)
 • Good knowledge of Memcached, Redis
 • Good knowledge of version control workflows and tools (preferably Git)
 • Fluent in English (reading)

 • DevOps Engineer

 • Strong understanding LEMP stack
 • Experience with Jenkins, Kubernetes, Docker
 • Familiar with Git
 • Implement automation tools and frameworks (CI/CD pipelines)
 • Manage and monitor production servers, databases, and cloud resources
 • Define software testing requirements, strategies, and designs
 • Develop and execute automated tests
 • Develop and maintain software documentation